Poruchy

Není jednoduché určit co v oblasti chování, myšlení a prožívání je a co už není norma. Byli jste někdy před nějakou událostí tak nervózní, že jste nemohli jíst, třásl se vám hlas a srdce vám skoro vyskočilo z hrudi? Zažili jste něco velice nepříjemného či tragického a celou událost jste bez vlastního úmyslu vytěsnili z mysli? Zpíváte si někdy celý den nějakou melodii a ať se snažíte sebevíc, nemůžete jí dostat z hlavy? Myslím, že alespoň něco z toho je vám povědomé. Pro většinu lidí tyto zkušenosti znamenají krátkodobý výkyv z normálu, jiní je ale prožívají neustále. Pokud jsou některé z těchto příznaků stálé, může se jednat o duševní poruchu. Existuje celá řada psychických poruch, a aby bylo snazší se v nich vyznat, rozdělíme alespoň ty základní na několik skupin.

Poruchy

Mezi chorobné změny nálad patří především deprese, mánie a jejich kombinace. Somatoformní poruchy jsou charakterizovány poruchami tělesných funkcí, kdy ovšem nejde o tělesnou, ale psychickou příčinu. Do této skupiny je zařazována především hypochondrie a konverzní porucha osobnosti (dříve známí jako hysterie). Úzkostné poruchy jak už název napovídá, se projevují především úzkostí. Do této kategorie patří hlavně posttraumatická stresová porucha, obsedantně-kompulzivní porucha, všechny druhy fobií, generalizovaná úzkostná porucha a panická porucha. Disociativní poruchy jsou typické tím, že je při nich jedinci nepřístupná část vědomí, patří sem hlavně amnézie, fuga a disociativní porucha osobnosti (jinak také mnohočetná porucha osobnosti). Schizofrenní poruchy se projevují především ztrátou vnímání reality a kontaktu s ní, halucinacemi, bludy a bizarním chováním. Poruchy osobnosti jsou dlouhodobé, nevyléčitelné vzorce sociálně nežádoucího chování. Patří sem hlavně disociální a hraniční porucha osobnosti.

Ačkoli jsou poruchy uváděny samostatně, lidé většinou prožívají příznaky více z nich. To že člověk trpí nějakou psychickou poruchou, ještě neznamená, že je „blázen", měli bychom se mu vyhýbat a nejlépe ho někam „zavřít". Asi každý z nás někdy prožil některé příznaky úzkosti, bludů, nespavosti nebo mánie. Z toho je zřejmé, že duševní poruchy nemůžeme vnímat jako černobílé kategorie. Každý člověk se může v určité životní fázi setkat s příznaky duševní poruchy, jde jenom o to, jak jsou časté a intenzivní a zda jsou stálé anebo jednorázové.
V dalších článcích této rubriky se blíže věnujeme jednotlivým poruchám a zajímavostem ze světa mezi tím co je a co už není norma.

Přihlášení

Tato stránka používá cookies. Vice info