Preventivní prohlídky

O preventivních prohlídkách

O preventivních prohlídkách

Preventivní prohlídky jsou nedílnou součástí péče o naše zdraví a rozhodně bychom je neměli zanedbávat. Mohou odhalit zdravotní potíže či závažná onemocnění v počátečním stadiu. Dospělí by je měli absolvovat každé 2 roky. Preventivní lékařská prohlídka je hrazena ze zdravotního pojištění. Absolvovat byste měli všeobecnou preventivní prohlídku u praktického lékaře 1x za 2 roky, ženy od 15 let gynekologickou preventivní prohlídku každý rok a stomatologickou prohlídku 2x ročně.

Jednotlivá vyšetření v rámci preventivní prohlídky se liší podle pohlaví a věku pacientů. Všeobecně však lékaři provádí kompletní fyzikální vyšetření včetně změření krevního tlaku, zjištění indexu tělesné hmotnosti a orientačního vyšetření zraku a sluchu. Součástí preventivní prohlídky jsou i laboratorní vyšetření krve a moči. Podle věku je dále preventivní prohlídka doplněna například o vyšetření hladiny cukru v krvi, cholesterolu a tukových látek v krvi, vyšetření EKG, atd.

Na preventivní prohlídky navazují tzv. screeningové programy. Tyto programy mají odhalit výskyt onkologických onemocnění v raném stadiu, kdy lidé nemají žádné příznaky či potíže. Jedná se o tyto programy:

screening nádorů prsu prostřednictvím mamografie na akreditovaných pracovištích od 45 let 1x za dva roky

screening nádorů tlustého střeva a konečníku prostřednictvím testu na okultní krvácení do stolice od 50 do 55 let 1x ročně

od 55 let 1x za dva roky tento test nebo screeningová kolonoskopie na akreditovaných pracovištích 1x za 10 let

screening nádorů děložního hrdla prostřednictvím cytologického vyšetření stěru z děložního hrdla na akreditovaných pracovištích - od 15 let 1x ročně.

Preventivní prohlídky se řídí harmonogramy podle pohlaví a věkových kategorií, své harmonogramy mají i preventivní prohlídky pro děti. Podle stáří dítěte existují harmonogramy péče, které obsahují schéma preventivních prohlídek a informace o prováděných očkováních.

Význam preventivních prohlídek je podpořen i aktivitami některých pojišťoven, které v průběhu roku 2014 budou rozesílat adresné dopisy s pozváním na vyšetření ohledně rakoviny prsu, děložního hrdla a tlustého střeva a konečníku. Dopisy budou rozesílány pojištěncům, kteří prevenci zanedbali, těm kteří nechodí na preventivní prohlídky a neabsolvují příslušná screeningová vyšetření.

Preventivní prohlídky bychom neměli opomíjet, všichni bychom si měli chránit své zdraví a předcházet eventuelním zdravotním problémům.

Přihlášení

Tato stránka používá cookies. Vice info