Senioři

Naše populace stárne, rodí se stále méně dětí a postupně roste počet lidí důchodového věku. Senioři se tedy stávají stále více součástí života všech. Je důležité, abychom si v mládí uvědomili, co všechno nám starší lidé mohou nabídnout, abychom se k nim uměli správně chovat a nepodléhali případným mezigeneračním nedorozuměním a také abychom jim pomohli si i ve vyšším věku nepřestat užívat života. Na věku přeci nezáleží. Jak napsal J. Murphy ve své známé knize Moc podvědomí: „Mnozí lidé jsou staří už ve třiceti, zatím co jiní jsou v osmdesáti ještě mladí. Duch dokáže ovlivnit i stav těla, a to úplně stejně jako fantazie architekta, návrháře nebo sochaře dává tvar hmotě".

Pro mnoho lidí jsou starší členové rodiny anebo známí nepostradatelnou součástí života. Ať už jsou přímo součástí domácnosti, anebo jenom jejími občasnými návštěvníky, život bez nich by byl tak nějak neúplný. Senioři jsou pro lidi mladšího věku neskutečnou studnicí moudrosti, dokážou svým vyprávěním a radami často vyřešit spoustu problémů. Je také důležité, aby sami přijali svůj vyšší věk pozitivně, aby se nesnažili měnit život svých dětí či vnoučat podle toho, jaký byl ten jejich a také aby k nim mladší generace přistupovala s úctou.

Jak si ani ve vyšším věku nepřestat užívat života?

Žádný, byť sebevyšší věk, není důvodem k pesimismu či ukončení oblíbených aktivit. Je jasné, že s věkem mohou přibývat zdravotní problémy, které jdou často ruku v ruce s obavami o vlastní zdraví a vyšší únavou, ale žádný věk neznamená, že něco nutně končí. I vysoký věk může být počátkem nádherného aktivního a často velice tvůrčího období života, které může snadno zastínit ty předchozí. Důležité je pozitivní myšlení, vždyť každý si svůj život vede sám. Odborníci, kteří se zaměřují na šťastné stáří, většinou opakují několik základních rad: Nepřestávejte zaměstnávat svůj mozek i tělo, užívejte si život, využijte nově získaný volný čas, učte se novým věcem, novým činnostem, travte spoustu času se svými dětmi a vnoučaty, můžete si toho navzájem hrozně moc nabídnout. Nikdy nedovolte, aby i přes sebehorší zdravotní stav odešel váš mozek do důchodu, vnímejte vyšší věk jako začátek nového dobrodružství, nikdy nepřestávejte toužit a snít o nových neznámých věcech a světech. A hlavně – vyžeňte si jednou provždy z hlavy větu: „Jsem moc starý/-á na ... ".

Jak se správně chovat k seniorům v našem životě?

Snad není nutné opakovat základní pravidla slušného chování jako je zdvořilá mluva, slušnost pustit staršího sednout, pomoct s těžkými věcmi a tak podobně. To ale není všechno, co nám pomáhá udržovat dobrý vztah se staršími lidmi. Je nutné si uvědomit, že starší člověk vidí život z trochu jiné perspektivy než ten mladší, přeci jen vyrůstal v jiném světě a spoustu věcí je pro něj cizích. Proto pokud vás nějaký senior poprosí, ať mu například vysvětlíte práci s počítačem, emailem anebo se zeptá, proč mu pořád nejde vytočit to jedno číslo na telefonu, mějte trpělivost, snažte se mu to vysvětlit tak, aby to bylo jasné někomu, kdo s těmito přístroji nikdy nepřišel do styku, ne jako by to byl váš vrstevník. Rady starších berte jako doporučení a snažte se z nich čerpat, jde o lidi s více zkušenostmi a většinou si zpětně uvědomíme, že měli pravdu. Kontakt se starším člověkem je skvělou příležitostí pro to, dozvědět se něco nového, proto se ho snažme co nejvíce využívat. I my jednou budeme v důchodu, budeme svým dětem a vnoučatům radit a spoustě věcí nebudeme rozumět.

Ačkoli mezi generacemi často dochází k nedorozuměním a komunikačním blokům a připadá nám, jako bychom snad každý byli z jiného světa, je nesmírně důležité trávit čas se seniory. Vždyť je to jako natažená ruka plná všeho, co si můžou generace navzájem nabídnout, stačí po tom jen sáhnout a využít to.

Přihlášení

Tato stránka používá cookies. Vice info