Spáleniny

Co jsou spáleniny a popáleniny?

Popáleniny (combustiones) a spáleniny jsou porušení kůže, které vzniká působením nepřiměřených tepelných podnětů. Závažnost záleží na příčině, hloubce, rozsahu a svou roli hraje i věk a fyzický stav postiženého člověka. Rozsah popálenin se určuje v procentech postižené části kůže. Obecně platí, že je-li zasaženo více než 15% povrchu těla (u dětí 10%), jedná se o popáleniny život ohrožující. Vzniká riziko šoku z popálenin.

 

Spáleniny a popáleniny mohou vzniknout působením ohně, slunce, třením, dotykem, opařením, poleptáním, elektrickým proudem nebo radiací.

Příznaky a diagnóza

Podle rozsahu poškození a charakteru se rozlišují tři (někdy dokonce čtyři) stupně popálenin.

První stupeň: krátkodobé vystavení zdroji tepla, místo je zarudlé, oteklé a bolestivé. Většinou se jedná o opaření.

Druhý stupeň: kůže je zarudlá a oteklá, tvoří se menší i větší puchýře. Taková spálenina se může zhojit bez následků, pokud je včas a správně ošetřena.

Třetí stupeň: popálenina zasahuje i hlubší struktury kůže, kůže bývá zničena v celé tloušťce včetně kožních útvarů a není možná její regenerace. Některé části podléhají nekróze (odumírají). Kůže může mít žlutobílou nebo hnědočernou barvu. Oblevují se na ní příškvary, což jsou tvrdé a suché struktury.

Čtvrtý stupeň: jedná se o stav, kdy popálení zasáhlo i struktury pod kůží (tuk, svalové povázky, svaly, kosti).

Obvyklá léčba

Léčba se odvíjí od stavu pacienta, rozsahu a stupně poškození. Zásadou je chladit postižené místo fyziologickým roztokem nebo vodou, dostatečně dlouhou dobu (3-4 hodiny), pak se místo ošetří antiseptickými prostředky. Ambulantně se dají ošetřit drobné popáleniny.

U těžších popálenin je nutná hospitalizace. Podávají se infuze, léky proti bolesti, léčba se svěřuje popáleninové chirurgii.
Nejzávažnější komplikací bývá popáleninový šok, způsobený ztrátou tekutin, ohrožující život. Nutná jsou protišoková opatření, monitoring a hospitalizace, protože hrozí oběhové selhání a smrt.
Popáleniny třetího stupně se hojí s trvalými defekt y a poškozeními kůže, což je velká zátěž na psychiku, zejména u popálenin obličeje.

BYLINKOVÉ TIPY

BYLINKOVÉ TIPY

Drobné popáleniny či spáleniny je vhodné okamžitě ponořit do studené vody, aby se zabránilo šíření horkosti dále do těla. Když pomine nejhorší,je možné použít heřmánek. Ten totiž pomáhá mimo jiné i regenerovat pokožku. Stačí si doma připravit čaj z jedné lžíce heřmánku a po pár minutách louhování přikládat namočený kapesník na postižené místo. Úleva od bolesti by měla přijít rychle. Regenerace by měla nastat do pár dnů. Stejný účinek má i Aloe vera, která též urychluje hojení a pomáhá od bolesti. V případě Aloe vera je ale nutné použít šťávu z listů.

Přihlášení

Tato stránka používá cookies. Vice info