Hyperaktivita

Hyperaktivita, nebo také jinak ADHD syndrom je nadměrná a nevhodně vysoká psychická a fyzická aktivita jedince. Objevuje se hlavně u dětí. Projevuje se zejména nepřiměřenou nepozorností, hyperaktivitou a impulzivitou.

Příznaky hyperaktivity jsou jednoduché. Dítě se nedokáže soustředit delší dobu na jednu činnost a má problém u ní vydržet. To platí jak pro školní úlohy, tak pro hry. Hyperaktivní dítě se věnuje několika činnostem najednou a přebíhá mezi nimi. Mezi další příznak patří i fakt, že dítě není schopno vnímat detaily. Vnímá tedy věci pouze povrchně a vybere si pouze to nejdůležitější. Drobné detaily přejde bez povšimnutí jako nepodstatné a nevěnuje jim pozornost. Není schopné si naplánovat úkoly a často dělá vše ledabyle. Při hovoru s takovým dítětem může mít rodič pocit, že dítě je duchem nepřítomné a nevnímá.

Pro určení diagnózy je důležité stanovit, kdy přesně se tyto potíže začaly vyskytovat a jak dlouho trvají. Diagnostiku pak stanoví lékař na základě pozorování a psychologického vyšetření. U těžších případů se může přistoupit i k vyšetření pomocí EEG, které snímá aktivitu mozku.

Po stanovení diagnózy sestává léčba z několika částí. Dítěti jsou jednak předepsány léky, které mají utlumit hyperaktivitu. Poté dítě dochází na terapii, pohybovou rehabilitaci, případně logopedii.
V tomto období má ale největší vliv na dítě rodina a škola. Je nutný zajistit dítěti odborný a trpělivý přístup od učitelů. Také je vhodné snažit se zvýšit dítěti sebevědomí a ocenit jej, když se mu něco podaří. Když se dítěti naopak něco nepodaří, je dobré dát najevo svou podporu. Tyto děti jsou často bázlivé a mají velmi zatvrzelý přístup, pokud na ně rodiče tlačí. Navíc je dobré zajistit mu hru a procházky, jelikož jeho aktivita se i přes léky musí někde alespoň částečně vybít.

 

Přihlášení

Tato stránka používá cookies. Vice info