Fobie

Fobie je porucha vyvolávající chorobný strach. Postižený si plně uvědomuje svůj strach z věcí, situací či lidí, ale nedokáže jej nijak ovlivnit svou vůlí. Od úzkosti se liší odpovědí na konkrétní nebezpečí trvající po dobu jeho působení. Prožívání fobií je individuální, více jimi trpí ženy než muži. Spouštěčem fobie může být traumatický zážitek nebo vrozený sklon k úzkosti. V současné době je popsáno přes pět set druhů fobií, některé se vyskytují častěji, jiné se naopak dají považovat za vzácné.

Projevy fobie

Každá fobie má své určité příznaky, které jsou pro ni typické. Např. příznaky fobie z pavouků a uzavřených prostor se budou lišit, avšak několik základních projevů panického strachu mají společné všechny. K jejich spuštění dochází při setkání se stresujícím faktorem či při pomyšlení na něj. Příznaky můžeme rozdělovat na psychické a fyzické.

Fyzické příznaky:

• zrychlený puls, bušení srdce
• třes
• sucho v ústech
• obtížné dýchání
• „sevřený" hrudník
• závrať
• návaly horka či chladu

Psychické příznaky:
• pocit ohrožení
• neklid
• nervozita
• obava ze ztráty kontroly
• obava ze ztráty vědomí
• úzkost

Vliv fobie na zdraví člověka

Přestože se to může zdát nepravděpodobné, i fobie a strach mohou mít vliv na zdraví člověka. Jsou fobie, které zásadně život neovlivní, jako např. strach z létání, z výšky, ze střel – těmto situacím se lze vyhnout a nevyhledávat je, avšak existují fobie, které v současném světě představují pro člověka vážný problém – např. strach z nemoci, z vlasů, z lidí či spánku. Strach má na člověka vliv podobně jako stres a ten dokáže způsobit řadu nepříjemných obtíží. Negativní účinek může mít na menstruaci, trávicí systém, vlasy, kůži, zrak, dýchání, chování, imunitní systém, srdce, kosti a klouby. Může způsobovat bolesti hlavy, problémy s početím a podle nejnovějších studií může dokonce zvýšit i riziko rakoviny.

Léčba fobií

Nejlepším řešením na léčbu fobií je kombinace farmakologické a psychologické léčby. Mezi terapii farmakologickou patří dva druhy léčiv – anxiolytika a antidepresiva, na oba typy avšak může velmi rychle a snadno vzniknout závislost. Psychologická léčba obsahuje
kognitivně-behaviorální terapii, expoziční terapii, léčbu šokem, virtuální realitou nebo hypnózou. Základem však je návštěva psychiatra, který poskytne nejdůležitější informace a doporučí způsob léčby.

Přihlášení

Tato stránka používá cookies. Vice info