Klasická medicína

Co nazýváme klasickou medicínou?

Medicína nebo také lékařství je obor zabývající se člověkem z pohledu zdraví a chorob. Pomocí všeobecně platných a prověřených postupů se snaží o pacientovo uzdravení. Zakladatelem této tradice je řecký lékař Hippokratés, který žil v 5.století před naším letopočtem.
Tento vědní obor, který je úzce spojen s biologií a chemií, hledá biologické původce chorob, jež se pokouší eliminovat nebo úplně likvidovat.
V současné době se k názvu medicína přidává ještě přízvisko "klasická" nebo "západní" kvůli odlišení od stále více populárních alternativních směrů, označovaných jako "východní" či "celostní".

Výhody a nevýhody

Klasická medicína disponuje širokým spektrem detailních znalostí velkého množství rozličných biologických a chemických tělesných pochodů. Díky technologiím má přístup k takovým úrovním problematiky, ke kterým se žádné jiné lékařské či léčitelské směry nedostanou. K léčbě používá vědecké postupy jako rozbory krve či jiných tělních tekutín, tkání a všemožných vzorků, podle jejichž výsledků pak určí spouštěč choroby, který se pak společně s jeho následky snaží odstranit. Na druhou stranu jí bývá vytýkáno, že nezohledňuje pacienta jako celek, u kterého může být původcem nemoci i jiný, než jen biologický faktor.

Kdy se obrátit na západní medicínu?

Při všech vážných chorobách a akutních stavech. Zlomeniny, sepse, nebezpečné záněty, poruchy orgánů a vážné choroby vyžadují okamžitou léčbu pomocí vhodné technologie. Pokud si člověka představíme jako stroj, například jako počítač, můžeme ho rozdělit na dvě oblasti: hardware, neboli fyzické tělo a software, neboli "naprogramování", psychika. Klasická medicína je výborná na léčbu porouchaného hardware, nespecializuje se však na problém v přístupu pacienta k jeho nemoci a k celému jeho životnímu stylu, tedy na software.
Pacient trpící vysokým krevním tlakem a špatným cholesterolem bude v západním přístupu léčen pomocí preparátů, ty však budou pouze zmírňovat či eliminovat následky problému, který má kořeny jidne: v pacientově nevhodném přístupu k životnímu stylu. V tomto případě je tedy vhodná spíše léčba pomocí celostní medicíny.
Pacient se zápalem plic bude potřebovat akutní léčbu pomocí antibiotik, jinak by následky choroby mohly být fatální. To, že ho k chorobě přivedl špatný životní styl je možné, ale ne jisté a navíc ve fázi onemocnění nepodstatné. Důležité je pacienta rychle dostat z vážného stavu a na to je výborná právě klasická medicína.
Pacient trpící vážnou chorobou, jako je cukrovka či rakovina, bude muset kombinovat oba přístupy, aby dosáhl co nejvyšší pravděpodobnosti vyléčení se nebo alespoň zlepšení stavu. Klasikou léčbou bude řešit už vzniklé problémy a alternativními cestami může dojít k nápravě chování vedoucího k onemocnění. Konkrétně u vážných chorob je však spoléhat se pouze na alternativní přístup smrtelně nebezpečné.

Celá problematika není tak jednoduchá, jak je nastíněno v tomto článku. Ten slouží pouze pro zorientování se v základních charakteristikách a pro pochopení rozdílů ve východiscích a cílech jednotlivých přístupů k léčbě. Každý pacient má zcela individuální průběh své choroby a tím je třeba se řídit.
Nejlepší je nepřistupovat dogmaticky k žádnému z léčebných přístupů, protože každý má svá pro a proti. V dnešní době máme možnost vybírat si ze všech variant tu pro daný problém nejvhodnější, což je dobré využít pro optimalizaci léčby. 

Vliv psychiky

Vliv psychiky

Víte, že čím odmítavěji pacient přistupuje k předepsané léčbě, tím spíše se u něj projeví nežádoucí vedlejší účinky? Tento závěr není ověřen studiemi, vychází ale ze zkušeností lékařů, zpravidla onkologů. Proto je pozitivní přístup k jakékoliv léčbě zcela klíčový.

Rozdělení medicínských oborů

Angiologie - cévní
Diabetologie
Dermatologie
Endokrinologie
Gastroenterologie
Endoskopie
Gynekologie
Chirurgie
Interní ambulance
Kardiologie
Oční
Oddělení klinické biochemie a hematologie
ORL
Ortopedie
Pediatrie
Plicní
Praktičtí lékaři
Psychiatrie
Psychologie
Rehabilitace
RTG
Sonografie
Sexuologie
Stomatologická laboratoř
Stomatologie
Stomatologie dětská
Urologie
Zubní hygiena

Přihlášení

Tato stránka používá cookies. Vice info